Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Overijsselse subsidie voor restauratie van rijksmonumenten geopend voor aanvragen

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel kunnen tot en met 1 juli 2017 subsidie aanvragen voor de restauratie of het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor het monument. Hiervoor is in totaal € 1,9 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag is € 1.720.000 bestemd voor restauratie en € 180.000 voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De subsidie zal worden verstrekt volgens een vastgestelde prioriteit, op basis van een scoretabel. 

De subsidiabele kosten bedragen ten minste € 120.000, indien er sprake is van restauratie van een molen. Indien er sprake is van restauratie van groene of archeologische monumenten, bedragen de subsidiabele kosten en ten minste € 25.000. 

 

Het rijksmonument is een van rijkswege beschermd monument of een zelfstandig onderdeel hiervan. Het moet zijn opgenomen in het landelijke Monumentenregister.

Terug naar overzicht