Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Stand van zaken SDE+ 2015 op 21 mei 2015

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2015 is op 31 maart 2015 geopend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een tabel gepubliceerd, met daarin de stand van zaken van 21 mei 2015, tot 17.00 uur. In totaal zijn er tot die datum 215 aanvragen ingediend, waarvan 136 voor hernieuwbare elektriciteit en 79 voor hernieuwbare warmte en WKK. Met deze aanvragen is in totaal een budget van 3.419 miljoen gemoeid.

De tabel is hier te bekijken. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder meer als gevolg van afwijzingen. Er zijn nog geen beschikkingen verstuurd. Zodra er positieve beschikkingen zijn verstuurd, worden het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel van het budget dat aan projecten is toegekend in het overzicht weergegeven.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020. Voor SDE+ 2015 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen.

Terug naar overzicht