Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Rectificatie Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een rectificatie gepubliceerd voor het onderdeel functieverandering van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. De wijzigingen hebben betrekking op de kadastrale percelen, waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Er kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor bepaalde gebieden in Westerwolde en Haren. Hiervoor is 629.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2015 worden ingediend. Een specificatie van de kadastrale percelen is te vinden in het Provinciaal blad.
De SKNL is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL) en richt zich op investeringen in natuur en landschap.

Terug naar overzicht