Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Nieuwe kamerbrief over voortgang van sectorplannen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een brief de Tweede Kamer opnieuw genformeerd over de voortgang van de sectorplannen. Inmiddels is ook de tweede tranche afgesloten. Bij 77 sectorplannen is inmiddels met de uitvoering gestart. De plannen kennen allemaal een looptijd tussen de twee en drie jaar. Er zijn inmiddels 604 maatregelen, waarmee wordt beoogd circa 430.000 deelnemers te bereiken. Dit gebeurt met 77 sectorplannen, waarvoor in totaal € 424 subsidie beschikbaar is gesteld. Er werd voor 79 sectorplannen cofinanciering toegekend. Twee plannen werden na het verlenen van de beschikking alsnog ingetrokken, omdat het samenwerkingsverband onvoldoende in staat was gebleken, de uitvoering te kunnen realiseren. De maatregelen 'initiatieven verbetering gezondheid' en 'leerwerkplekken' zijn het verst gevorderd in de realisatie. Maatregelen op het gebied van arbeidsbemiddeling, loopbaanchecks en het in dienst nemen van ouderen en jongeren, anders dan via een BBL-leerwerkplek, blijven achter. Werkgevers blijken terughoudend in het aannemen van extra medewerkers. Meer details zijn te lezen in de kamerbrief.

Het derde tijdvak werd op 15 januari 2015 geopend. Hiervoor is € 150 miljoen gereserveerd. Aanvragen kunnen nog tot en met 15 september 2015 worden ingediend. De eerstvolgende Quickscan-rapportage met daarin de voortgang van de sectorplannen zal in het najaar van 2015 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Doel van de Regeling cofinanciering sectorplannen is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. De subsidie wordt verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag. Vanuit een sector kunnen meerdere plannen worden ingediend.

Terug naar overzicht