Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Meer subsidiemogelijkheden voor natuur en landschap in Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een aanpassing op de openstelling van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2015 gepubliceerd. De wijziging heeft betrekking op het onderdeel functiewijziging, op de gronden gelegen in Deldenerhoek. Dit nieuw aan te leggen natuurgebied wordt eigendom van de Stichting Twickel, die door de aanpassing van de SKNL in de gelegenheid zijn, subsidie voor functieverandering op hun percelen aan te kunnen vragen. De SKNL is verder inhoudelijk niet gewijzigd. Subsidie voor functieverandering kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2018. Hiervoor is in totaal € 6.250.000 beschikbaar, voor de gehele periode. De regeling is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL) en richt zich op investeringen in natuur en landschap.

Terug naar overzicht