Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Indienperiode Van Gogh Programma 2015/2016 verlengd

De deadline voor het Van Gogh Programma 2015/2016 is uitgesteld van 1 juni naar 10 juni 2015. Het programma van Nuffic is bedoeld voor Nederlandse en Franse onderzoekers die een samenwerkingsverband willen beginnen of voortzetten. De toelagen zijn uitsluitend bestemd voor reis- en verblijfskosten en bedragen tussen € 1.500 en € 4.000 per onderzoeksteam per jaar. De onderwerpen van de onderzoeksprojecten maken (bij voorkeur) onderdeel uit van de agenda van Horizon 2020.

Het doel van het Van Goghprogramma is om de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers binnen één onderzoeksproject te stimuleren en te ondersteunen om zo nieuwe en duurzame samenwerkingsverbanden te creëren. Het programma richt zich op excellente onderzoekers die zijn verbonden aan Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen en die samenwerken met Franse onderzoekers of dit ambiëren. Een voorwaarde is dat de Franse onderzoekers ook een reisbeurs krijgen van het Franse Van Goghprogramma voor een bezoek aan hun Nederlandse collega's.

Terug naar overzicht