Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Draagvlak voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw gepresenteerd

Op 1 juli 2015 treedt naar verwachting de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking, met als een van de belangrijkste doelen het verbeteren van het functioneren van het corporatiestelsel. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer genformeerd over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van financiering voor de sociale woningbouw door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
In de kamerbrief laat Blok weten, dat de WSW onder toezicht komt te staan van de Autoriteit Woningcorporaties. Door dit 'verticale' toezicht kan de eenduidigheid in de beoordeling van de financiële staat van corporaties worden gerealiseerd. Dit betekent niet alleen meer helderheid, eenvoud en overzicht voor de corporaties, maar vooral ook minder dubbelingen van activiteiten tussen toezichthouder en borger. Corporaties kunnen hierdoor in de toekomst waarschijnlijk besparen op hun administratieve lasten.

Met ingang van 1 juli 2015 is de mandatering van de sanering aan de WSW van kracht. De stichting wordt versterkt, onder meer door het formuleren van een bredere statutaire doelstelling en het benoemen van een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC). De benoeming moet de goedkeuring van de minister krijgen. De WSW krijgt de bevoegdheid om, in uitzonderlijke omstandigheden, de RvC te kunnen ontslaan. Begin 2016 volgen concrete voorstellen voor de versterking van het risicobeheer en betere prikkelwerking, met een eigen risico voor gemeenten en geldverstrekkers en de mogelijkheid van faillissement.
De minister wil verder onder meer, dat WSW vanaf 1 januari 2017 een vergoeding betaalt aan het Rijk en de gemeenten.

Naar aanleiding van deze kamerbrief volgt waarschijnlijk op korte termijn een Kamerdebat. De uitkomsten van dit debat zullen door WSW worden uitgewerkt, met als doel te blijven bijdragen aan de volkshuisvesting in Nederland, door te zorgen voor een optimale financiering met inachtneming van de financiële belangen van zowel corporaties, als Rijk en gemeenten.
Het WSW staat momenteel borg voor circa € 85 miljard aan leningen.

Terug naar overzicht