Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

€ 1,5 miljoen subsidie beschikbaar voor Transitiefonds Woningmarkt Noord-Limburg

Limburg heeft de onlangs aangekondigde Nadere subsidieregels Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Tenderregeling Noord-Limburg gepubliceerd. Met deze regeling wil de provincie de herbestemming van (leegstaand) vastgoed of de opwaardering van woningen met een kwaliteitsimpuls voor de woningvoorraad bevorderen. Hiervoor is een subsidieplafond van € 1,5 miljoen beschikbaar. De regeling treedt met ingang van 2 juni 2015 in werking.

De projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten vóór 1 juli 2016 van start gaan en uiterlijk 30 september 2018 zijn afgerond. Daarnaast moet het initiatief in elk geval anticiperen op toekomstige krimp, kwaliteit leveren aan de woningvoorraad en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, door herbestemming of opwaardering.

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 verstrekt. Deadline voor het indienen van aanvragen is 29 juli 2015. Beoordeling vindt plaats via een tender. Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld en met elkaar vergeleken, op basis van criteria, waaraan wegingsfactoren worden gekoppeld. De aanvragen die hierbij het hoogst scoren, komen voor subsidie in aanmerking.

Terug naar overzicht