Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Regieorgaan SIA publiceert nieuwe oproep KIEM-GoChem

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep KIEM-GoChem gepubliceerd. Voor de oproep is een budget van € 2,6 miljoen beschikbaar.

De regeling bestaat sinds 2019 en heeft haar oorsprong in het programma GoChem dat gericht is op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door samenwerking tussen innovatieve mkb-ondernemingen en kennisinstellingen te stimuleren en te ondersteunen.

Met de nu gepubliceerde oproep (voor de jaren 2020 en 2021) wordt de regeling voortgezet en tegelijkertijd wordt de scope verbreed naar projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de missie Industrie. Dit is één van de missies binnen het thema Energietransitie en duurzaamheid in het missiegedreven innovatiebeleid.

Aanvragen kunnen worden ingediend door door de overheid bekostigde hogescholen en wetenschappelijke onderzoekers bij kennisinstellingen (Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen). Vanuit de praktijk moet minimaal één mkb'er meedoen.

De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal twaalf maanden. De deelnemers aan het project dragen minimaal 25% van de totale projectkosten bij, waarvan maximaal € 5000 in kind, het overige deel dient in cash te worden bijgedragen.

Aanvragen kunnen tot en met 30 november 2020 (14.00 uur) worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem Isaac van NWO. Er zijn enkele zogenaamde 'ophaaldata' bepaald, waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. Het eerste ophaalmoment is 23 juni 2020.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html

Terug naar overzicht