Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Meer budget voor welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren

Het subsidieplafond voor de afgelopen openstellingen van de regeling Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren (WSVL) is verhoogd.

In overleg met de Europese Commissie is door overheveling van middelen binnen pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer budget beschikbaar voor de regeling.

Het extra budget is afkomstig van de Kwaliteitsregeling voor de kalfsvleessector (KRKVS). Oorspronkelijk was rekening gehouden met 2000 deelnemende kalverhouders binnen deze regeling. Het aantal deelnemende vleeskalverhouders is echter lager, waardoor er sprake is van onderuitputting van het budget. Dit resterende budget van € 1.385.000 wordt nu overgeheveld naar de regeling Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren.

De openstellingsperioden van deze regeling liepen van 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018 en van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019. Met het extra beschikbaar gekomen budget wordt het subsidieplafond met terugwerkende kracht opgehoogd naar € 13.885.000. Met de ophoging van het budget voor deze openstellingsperioden kunnen dertien extra goed beoordeelde projectaanvragen worden gehonoreerd.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren dat vleeskalverhouders welzijnsvriendelijke vloeren in de kalverstal gaan toepassen, of bestaande vloeren (deels) vervangen door een welzijnsvriendelijke vloer.

Terug naar overzicht