Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Flink aantal nieuwe en gewijzigde subsidieplafonds Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft een flink aantal nieuwe en gewijzigde subsidieplafonds bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende bestaande subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds:

 • Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 (BIS20ZH): subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 150.000;
 • Subsidieregeling campussen Zuid-Holland (CAMPUSZH): subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 1,5 miljoen;
 • Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland (HCZH): subsidieplafond voor 2020 tot en met 2023 verhoogd van € 1 miljoen naar € 5 miljoen;
 • Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (EBTZH): subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 1,5 miljoen;
 • Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (GROENZH16): subsidieplafond voor 2020 verhoogd van € 1.840.000 naar € 3.775.000 + deelsubsidieplafond 2020 voor paragraaf 2.3 (Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden) vastgesteld op € 1.935.000;
 • Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (LIEZH): subsidieplafond voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld op € 2 miljoen;
 • Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MITZH): subsidieplafond voor 2020 verhoogd van € 13.440.000 naar € 14.440.000. De verdeling van de € 1 miljoen extra over de soorten projecten is nog niet bekendgemaakt;
 • Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland (RNIZH): subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 1,5 miljoen;
 • Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (RRZH): subsidieplafond voor 2020 verhoogd van € 1.133.471 naar € 1.643.471 + deelsubsidieplafonds 2020 vastgesteld op € 1.343.471 voor restauratie en € 300.000 voor herbestemming;
 • Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland (SWR): subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 1,5 miljoen.


Daarnaast zijn ook alvast subsidieplafonds bekendgemaakt voor drie nog te publiceren nieuwe subsidieregelingen, namelijk:

 • Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland: subsidieplafond voor 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 vastgesteld op € 500.000;
 • Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020: subsidieplafond voor 2020 vastgesteld op € 250.000;
 • Subsidieregeling zonnig Zuid-Holland: subsidieplafond voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld op € 4 miljoen.

Terug naar overzicht