Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Al aangekondigde uitbreiding Tozo-regeling gepubliceerd

De kring van rechthebbenden in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is uitgebreid.

Deze uitbreiding was al aangekondigd, maar is nu officieel gepubliceerd.

De kring van rechthebbenden van de Tozo bestaat uit zelfstandigen die op 17 maart 2020 als zodanig werkzaam waren en financieel zijn geraakt als gevolg van de coronacrisis. Om te worden aangemerkt als zelfstandige moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de zelfstandige is ten minste 18 jaar, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • de zelfstandige is voor de voorziening in het bestaan aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • de zelfstandige is woonachtig in Nederland én voert het eigen bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
  • er moet zijn voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep;
  • de zelfstandige dient te voldoen aan het urencriterium, hetgeen betekent dat de zelfstandige minimaal 1225 uur per jaar (ofwel gemiddeld 23,5 uur per week) ten behoeve van het bedrijf of zelfstandig beroep werkzaam moet zijn geweest;
  • de zelfstandige heeft de volledige zeggenschap over het bedrijf of zelfstandig beroep en draagt de financiële risico's daarvan.


De kring van rechthebbenden van de Tozo is nu dus uitgebreid, waarbij op bepaalde punten wordt afgeweken van de hiervoor genoemde voorwaarden. De afwijking ziet telkens op een specifieke voorwaarde, waarbij de overige voorwaarden telkens onverkort gelden. De uitbreiding van de kring van rechthebbenden betreft de volgende groepen:

  • zelfstandigen die in Nederland woonachtig zijn, maar van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd is in een ander land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
  • zelfstandigen die rechtmatig woonachtig zijn in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland, maar die hun eigen bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen;
  • zelfstandigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.


De Tozo in het kort
Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1500 netto. Voor alleenstaanden is dit € 1050 netto. De lening voor bedrijfskapitaal kent een maximum van € 10.157. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat deze verwacht dat het inkomen daalt tot onder het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.

Terug naar overzicht