Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Regieorgaan SIA publiceert oproep KIEM-GoChem

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep KIEM-GoChem gepubliceerd.

Deze onlangs al aangekondigde regeling biedt een impuls voor verkennend onderzoek van kennisinstituten met het mkb in het kader van duurzame chemie.

De regeling KIEM-GoChem heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen, gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek binnen de scope van duurzame chemie. Met deze regeling ondersteunen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Regieorgaan SIA gezamenlijk het innovatieprogramma GoChem.

Aanvragen kunnen worden ingediend door door de overheid bekostigde hogescholen en wetenschappelijke onderzoekers bij kennisinstellingen (Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen). Vanuit de praktijk moet minimaal één mkb'er meedoen.

De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal twaalf maanden. De deelnemers aan het project dragen minimaal 25% van de totale projectkosten bij, waarvan maximaal € 5000 in kind, het overige deel dient in cash te worden bijgedragen.

Aanvragen kunnen tot en met 7 november 2019 (14.00 uur) worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem Isaac van NWO. Er zijn enkele zogenaamde 'ophaaldata' bepaald, waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. Het eerste ophaalmoment is 28 mei 2019.

Zie voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-gochem

Terug naar overzicht