Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

€ 500.000 beschikbaar voor lokale innovaties in het waddengebied

Van 18 juni tot en met met medio januari 2019 kunnen er bij het Waddenfonds aanvragen worden ingediend voor projecten, die een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap. Voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) is voor deze periode in totaal € 500.000 beschikbaar. Per project kan maximaal € 50.000 worden verstrekt.

De BLI is op een aantal punten gewijzigd. De regeling is toegankelijker en laagdrempeliger geworden en de beoordelingssystematiek is vereenvoudigd. Meer details zullen binnenkort officieel in het Blad gemeenschappelijke regeling van het Waddenfonds bekendgemaakt worden. 

 

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en de economie van het Waddengebied. De doelstellingen van het Waddenfonds zijn: 

  • het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied; 
  • het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee; 
  • een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en direct aangrenzende gebieden; 
  • het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Terug naar overzicht