Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

SBIR oproep Satellietdatagebruik voor monitoring waterkwaliteit Eems-Dollard estuarium gepubliceerd

RVO heeft een nieuwe SBIR oproep (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Ondernemers die verschillende (basis)producten van waterkwaliteitsvariabelen kunnen ontwikkelen op basis van satellietdata, worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de oproep Satellietdatagebruik voor monitoring waterkwaliteit Eems-Dollard estuarium.

In deze oproep wordt gevraagd om het leveren van een basisset aan dataproducten vervaardigd uit satellietdata, die zelfstandig van belang zijn voor het waterbeheer en nodig zijn voor het berekenen van de primaire productie (PP) van pelagische en benthische microalgen in het Eems-Dollard estuarium. 

 

De oproep bestaat uit twee fasen, waarvoor in totaal € 230.000 beschikbaar is. Ondernemers kunnen voor fase 1, het haalbaarheidsonderzoek, een aanvraag indienen. Per haalbaarheidsonderzoek is ten hoogste € 30.000 beschikbaar. Het totaalbudget voor fase 1 is vastgesteld op € 90.000. Het aantal te honoreren projecten in deze fase is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. De twee best beoordeelde haalbaarheidsonderzoeken uit fase 1 krijgen een opdracht voor het toepasbaar maken en het maken van een prototype-demonstratie (fase 2). Hiervoor is project maximaal € 70.000 beschikbaar.

 

Op 10 mei 2017 is er bij Rijkswaterstaat in Lelystad een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail: info@spaceoffice.nl met vermelding van uw persoons- en bedrijfsgegevens. 

 

Het SBIR is een op innovatie gericht programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Via het SBIR programma ontwikkelen mkb-bedrijven in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een kans om nieuwe en innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Terug naar overzicht