Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Ruim € 3,5 miljoen voor natuur- en landschapsbeheer in Limburg

Op 21 november 2016 maakten Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het Openstellingsbesluit 2016 voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer bekend. Er konden aanvragen worden ingediend voor continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein. Hiervoor was een symbolisch subsidieplafond vastgesteld van € 1. Dit bedrag is met terugwerkende kracht verhoogd tot € 3,6 miljoen.

De subsidie is uitsluitend beschikbaar voor het uitvoeren van het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering en waarbij de subsidie uiterlijk op 31 december 2016 eindigt. De regeling is inmiddels gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. 

 

Terug naar overzicht