Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Oproep LIFE projectsubsidies 2017 gepubliceerd

De Europese Commissie nodigt overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) uit om een aanvraag in te dienen voor de 2017 Call for proposals for LIFE Grants. Voor deze oproep is ruim € 373 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 290.895.000 bestemd voor het subprogramma Milieu en € 82.430.000 voor het subprogramma Klimaat.

Binnen het subprogramma Milieu kunnen aanvragen worden ingediend voor Reguliere projecten, Voorbereidende projecten, Integrale projecten en Technische ondersteuningsprojecten. De deadlines voor 2017 zijn als volgt:

 • Reguliere projecten - subprogramma Klimaat: 7 september 2017;
 • Reguliere projecten - subprogramma Milieu: milieu- en grondstof-efficiency 12 september 2017;
 • Reguliere projecten - subprogramma Milieu: Natuur en biodiversiteit, en Informatie en bestuur: 14 september 2017;
 • Voorbereidende projecten: 20 september 2017;
 • Integrale projecten: fase 1 (concept note): 26 september 2017;
 • Technische ondersteuningsprojecten: 7 september 2017.

De commissie is binnen deze call met name geïnteresseerd in 'close to market' projecten. 

 

Op 31 mei 2017 wordt er een LIFE 2017 call information and networking event  georganiseerd. Via deze link kunt u zich hiervoor aanmelden. 

 

Het LIFE programma stimuleert de uitvoering van het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid in lidstaten. Het programma LIFE 2014 - 2020 lijkt in grote lijnen op haar voorganger LIFE+. LIFE bestaat uit twee subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten:

Subprogramma Milieu, met de onderdelen:

 • Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, vooral in Natura 2000 gebieden;
 • Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie;
 • Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

Subprogramma Klimaat, met de onderdelen:

 • Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;
 • Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstroming en droogte;
 • Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.

LIFE maakt (binnen beide subprogramma's) onderscheid tussen reguliere, integrale projecten, technische ondersteuningsprojecten, capaciteitsopbouw projecten en voorbereidende projecten met verschillende voorwaarden. In Nederland valt de uitvoering van de projecten onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. 

Terug naar overzicht