Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Waddenfonds verstrekt € 4,7 miljoen subsidie

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds maakt bekend dat zij in totaal € 4,7 miljoen subsidie verleent aan 10 projecten in het Waddengebied. Het grootste gedeelte van de subsidie is bestemd voor projecten die vallen onder het thema Natuur (zeven projecten voor circa € 4,1 miljoen). Daarnaast worden twee projecten ondersteund onder het Budget Lokale innovaties (circa € 110.000) en één project ontvangt subsidie in het kader van het Thema Duurzame havens.
Het doel van het Waddenfonds is om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied. De provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland zijn verantwoordelijk voor het Waddenfonds.

De volgende 10 projecten (inclusief aanvrager) ontvangen nu een subsidie:

Budget Lokale innovaties:

Nieuw Atlantis Pingjum - Stichting Nieuw Atlantis - € 99.999;
Dineren op de Dijk / Slapen op de Kaap - Stichting Buitengewoonleven.NU - € 11.367.

Thema Natuur:

Naar herstel van de Eems-Dollard; Marconi Buitendijks (proef kwelderaanleg) - gemeente Delfzijl - € 380.000;
Zoet-zout gradiënt in het Noarderleech - It Fryske Gea - € 1.001.585;
We Bird: Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen - Vogelbescherming Nederland - € 548.348;
Wadvogels van Allure: velduil en blauwe kiekendief - Vogelbescherming Nederland - € 770.938;
Behoud van een Dynamisch Griend - Vereniging Natuurmonumenten - € 729.750;
Zeegras: herstel biobouwer (fase II) - Vereniging Natuurmonumenten - € 222.000;
Vogelrijk Zuricheroordpolder - Vereniging Natuurmonumenten - € 508.736.

Thema Duurzame havens:

Oliebestrijding waddengebied en havens - TechnologieCentrum Noord-Nederland - € 498.552.

Terug naar overzicht