Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland kent € 421.065 toe in eerste kwartaal 2015

109 culturele projecten en activiteiten ontvangen financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland in het eerste kwartaal van 2015. Er is voor een totaalbedrag van € 421.065 aan subsidies toegekend. Hiervan is € 55.500 afkomstig uit de door het Cultuurfonds Zuid-Holland beheerde Cultuurfondsen op Naam. De eerstvolgende deadlines voor het indienen van aanvragen bij de Zuid-Hollandse afdeling van het fonds zijn 1 juli 2015 en 1 september 2015.

In dit overzicht staat per gemeente aangegeven voor welke projecten en activiteiten de bijdragen bestemd zijn. De Cultuurfondsen op Naam waaruit bijdragen zijn toegekend, zijn het Catrien Venverloo fonds, het Hagana Juventus Musica fonds, De Bander fonds, PiBor fonds, Ivo Opstelten Rotterdam fonds, Breeman Talle fonds en het Themafonds Erfgoedlijn Landgoederenzone.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten te bevorderen op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Het fonds bestaat uit een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Het Cultuurfonds onderscheidt zes werkterreinen waarop het actief wil zijn: geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater en muziek, monumentenzorg, natuur en beurzen.

In het algemeen geldt dat het Cultuurfonds alleen bijzondere projecten (en een beperkt aantal investeringen) ondersteunt. Projecten dienen, naar het oordeel van het fonds inhoudelijk bijzonder en kwalitatief waardevol te zijn en direct aan te sluiten bij de doelstelling van het Cultuurfonds. Bij de beoordeling is er extra aandacht voor projecten die zich richten op zelfwerkzaamheid, de deelname van amateurs of het bereiken van specifieke doelgroepen. In beginsel kunnen alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Cultuurfonds.

Terug naar overzicht