Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Nieuwe subsidiemogelijkheid en nieuwe subsidieplafonds voor Topsector Energieprojecten (TSE)

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een wijziging gepubliceerd van de subsidiemodule Topsector energieprojecten, onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. De wijziging bevat de vaststelling van een aantal nieuwe subsidieplafonds voor 2015 en de toevoeging van een nieuwe paragraaf voor systeemintegratiestudies. Het gaat daarbij om haalbaarheidsstudies of milieustudies die consortia de mogelijkheid bieden om hun idee, concept, product of dienst gezamenlijk te verkennen.

De nieuwe openstellingen en subsidieplafonds zijn:
• UGas-project: 1-7-2015 t/m 20-10-2015, € 900.000;
• iDEEGO-projecten:
1. Zonnestroom technologie (PV), 1-7-2015 t/m 15-9-2015, € 4.700.000;
2. Compacte conversie en opslag van thermische energie, 1-7-2015 t/m 15-9-2015, € 1.200.000;
3. Multifunctionele bouwdelen, 1-7-2015 t/m 15-9-2015, € 2.200.000;
4. Energieregel-systemen en -diensten, 1-7-2015 t/m 15-9-2015, € 3.700.000;
5. Flexibele energie-infrastructuur, 1-7-2015 t/m 15-9-2015, € 3.800.000;
• Systeemintegratieproject: 01-7-2015 t/m 20-10-2015, € 2.250.000;
• Systeemintegratiestudie: 1-7-2015 t/m 06-10-2015, € 750.000.

De belangrijkste wijzingen zijn:
• het maximale subsidiebedrag per iDEEGO-project verhoogd van € 200.000 naar € 1.000.000. Waar de eerste tender tot doel had om met name kleinere projecten (van kleine ondernemingen) in aanmerking te laten komen voor subsidie, heeft de tweede tender van 2015 tot doel om omvangrijkere projecten te stimuleren. Het maximale subsidiebedrag wordt daarom verhoogd om projecten met voldoende impact te kunnen honoreren;
• in het kader van het stroomlijnen van de samenwerkingseisen, wordt als eis aan het samenwerkingsverband gesteld, dat dit minimaal één onderneming dient te bevatten;
voor Upstream-projecten wordt er voor ondernemingen een opslag van tien procentpunten toegevoegd op de subsidiepercentages voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling als het project samenwerking met een onderzoeksorganisatie betreft. Dit om deelname aan de regeling door ondernemers te stimuleren;
• daarnaast wordt de opslag van de subsidiepercentages geüniformeerd. De opslag van tien procentpunten bij samenwerking met een onderzoeksorganisatie geldt nu voor alle ondernemingen en zowel voor een systeemintegratieproject bestaande uit experimentele ontwikkeling als voor een systeemintegratieproject bestaande uit industrieel onderzoek. De opslag van tien procentpunten bij samenwerking tussen twee onderling onafhankelijke ondernemingen vervalt om overstimulering te voorkomen.

Terug naar overzicht