Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Hogere bijdrage voor praktijknetwerken in de Veenkoloniën

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft een wijziging gepubliceerd van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013. De wijziging heeft betrekking op een verhoging van de subsidiebijdrage voor praktijknetwerken in de Veenkoloniën. Het gaat niet om een nieuwe openstelling, maar om een wijziging met terugwerkende kracht van het maximum subsidiebedrag voor aanvragen die zijn gedaan. De bijdrage was 80% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 40.000. Dit bedrag wordt nu € 55.000.

De bedoeling is dat de praktijknetwerken hun activiteiten van 2013 en 2014 kunnen doorzetten in de eerste helft van 2015 en daarbij hun leerervaringen van 2013 en 2014 kunnen benutten. Elk praktijknetwerk in de Veenkoloniën die dus subsidie heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen, kan een wijzigingsverzoek indienen om in aanmerking te komen voor de vastgestelde verhoging van de maximale subsidiebijdrage.

Verwacht wordt dat circa 40 van de gehonoreerde praktijknetwerken in de Veenkoloniën gebruik gaan maken van de extra mogelijkheid.

Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat voor grote veranderingen zorgen voor de zetmeelaardappeltelers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de sector, maar ook voor de regio van de Veenkoloniën, waar deze sector zich concentreert. Om op tijd in te kunnen spelen op deze veranderingen hebben de Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen samen het 'Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020' opgesteld. Met dit programma wil de regio een innovatieslag maken, waardoor er in de toekomst geen extra overheidssteun meer nodig zal zijn voor de landbouw in het gebied. Het Rijk ondersteunt deze ambitie met een zo geleidelijk mogelijke overgang naar de gelijke hectarepremie en financiële ondersteuning voor het door de partijen in het gebied zelf ontwikkelde innovatieprogramma. De praktijknetwerken, die gestart zijn vanuit het Innovatieprogramma, leveren in de praktijk goede resultaten; leveren kennis en wisselen kennis en innovaties uit. In de 'Update 2014' staat dat er een vervolg komt op de praktijknetwerken. Aangezien het gehele innovatieprogramma loopt van 2012 tot en met 2020, is het van belang dat de praktijknetwerken door kunnen gaan met hun werk. Daarom wordt het de maximale bijdrage per aanvrager verhoogd van € 40.000 naar € 55.000. Hiermee kunnen de praktijknetwerken actief blijven bijdragen aan de noodzakelijke innovatie voor de productie en het tot hogere waarde brengen van de zetmeelaardappels en de Veenkoloniën.

Terug naar overzicht