Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Hersenstichting publiceert oproep Bewegen en Cognitie

In het kader van haar Programma Bewegen en Cognitie opent de Hersenstichting een oproep voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 10 juni 2015. De Hersenstichting zal n onderzoek honoreren met een subsidiebedrag van 150.000, voor een looptijd van maximaal drie jaar.

De primaire doelstelling van het onderzoeksprogramma is het ontwikkelen van kennis over de effectiviteit van bewegen op cognitie op de lange termijn bij ouderen met een mobiliteitsbeperking die géén invloed heeft op het cognitief functioneren. Hierdoor moet er binnen vijf jaar een succesvolle beweeginterventie ontwikkeld kunnen worden, waardoor deze groep meer gaat bewegen op een manier waardoor hun cognitieve vermogen geoptimaliseerd wordt en gezondheidsschade voorkomen wordt.

Deze call is ontstaan vanuit het domein Gezonde Hersenen. Aanvragen dienen daarom betrekking te hebben op de effecten van bewegen op cognitie bij ouderen van tenminste 65 jaar met een mobiliteitsbeperking, maar zonder een hersenaandoening en/of zonder een aandoening die invloed heeft op het cognitief functioneren. Onderzoeken die betrekking hebben op het ontwikkelen van kennis over het effect van bewegen op het cognitief functioneren bij bepaalde hersenaandoeningen of onderzoeken die betrekking hebben op patiënten met een aandoening waarbij naast de mobiliteit ook het cognitief functioneren is aangetast, vallen niet binnen het bereik van dit onderzoek.

Deze subsidie is bedoeld voor een opzichzelfstaand onderzoek, waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn en is dus niet persoonsgebonden. De aanvragers moeten zijn gepromoveerd en een aanstelling hebben bij een onderzoeksinstelling.

Overigens kunnen bij de Hersenstichting tot en met 10 juni 2015 ook projectaanvragen worden ingediend voor de call Wittestofziekten bij kinderen. In deze subsidieronde wordt één project ondersteund voor een bedrag van € 50.000. Met deze oproep op het gebied van wittestofziekten bij kinderen wil de Hersenstichting nieuwe, curatieve behandelingen ontwikkelen voor deze groep van ernstige hersenaandoeningen.

Terug naar overzicht