Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Wijzigingen ESF Actie E gepubliceerd

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het subsidieplafond voor ESF Actie E verlaagd. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd om dit programma beter te kunnen gebruiken. Het nieuwe subsidieplafond is vastgesteld op € 10 miljoen. Verder is het voor aanvragers mogelijk geworden, om in plaats van twee maximaal vier projecten uit te kunnen voeren. Indien er sprake is van vier projecten, dient ten minste één project betrekking te hebben op het thema 'intersectorale arbeidmobiliteit', waarbij aantoonbaar wordt samengewerkt met één of meer andere partijen.

De subsidiabele activiteiten in Fase II (planvorming) zijn uitgebreid met:
• de uitvoering en het verslag van een sectoraal beleidsplan;
• de uitvoering en het verslag van een plan voor effectieve monitoring van de activiteiten op het gebied van duruzame inzetbaarheid.

De subsiabele kosten bedragen voortaan minimaal € 120.000 per project. Deze wijziging maakt de in rekening gebrachte BTW voortaan subsidiabel, voor zover deze niet bij de Belastingdienst kan worden teruggevorderd.

De wijzigingen treden vanaf 1 mei 2013 in werking. Voor aanvragers, die aan lopende projecten activiteiten willen toevoegen, of - indien mogelijk - voor een hoger bedrag subsidie willen aanvragen, is het mogelijk een wijziging op de al bestaande aanvraag in te dienen. Het is ook mogelijk, nieuwe activiteiten aan nieuwe projectaanvragen toe te voegen. Indien er meerdere aanvragen worden ingediend, moeten de projectactiviteiten in opzet en uitvoering verschillend van elkaar zijn. De inhoud van de eindproducten moet variëren. Om vast te kunnen stellen welke kosten aan welk project kunnen worden toegerekend en om dubbelfinanciering te voorkomen, moet er een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie worden bijgehouden.

Terug naar overzicht