Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
1

Subsidie voor rijksmonumenten mogelijk in Zeeland

De provincie Zeeland heeft het Algemeen subsidiebesluit 2013 uitgebreid met een subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten. Subsidie kan worden verstrekt aan de eigenaren van een beschermd monument in Zeeland, voor zover dit bij de provincie is voorgedragen voor restauratie. Aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 juli 2013. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 750.000. Het subsidieplafond is nog niet bekendgemaakt.

Terug naar overzicht