Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Zuid-Holland: € 1,6 miljoen voor initiatieven sport en recreatie

De provincie Zuid-Holland stelt extra subsidie beschikbaar om juist in tijden van corona sportief en recreatief bewegen te stimuleren.

Ook komt er subsidie voor extra beheermaatregelen in groengebieden, die nodig zijn om de toegenomen recreatiedruk door corona beter op te vangen.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie hebben besloten hiervoor in totaal € 1,6 miljoen subsidie beschikbaar te stellen. Het geld wordt verdeeld door middel van vier per 7 april 2021 startende openstellingen in het kader van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (GROENZH16). Het gaat hierbij concreet om de volgende subsidiemogelijkheden en voucherregelingen:

  • € 600.000 voor fysieke maatregelen in de publiek toegankelijke buitenruimte, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen;
  • € 200.000 voor de meer kleinschalige initiatieven, waaronder ook activiteiten. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Team Sportservice Zuid-Holland;
  • € 700.000 ter uitvoering van maatregelen in bestaande groengebieden om de toename van recreanten door corona beter op te vangen;
  • € 90.000 voor kleinschalige initiatieven tot € 1000 om betrokkenheid van burgers te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene ruimte. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).


Meer informatie volgt na publicatie van de openstellingsbesluiten in het Provinciaal Blad.

Zie ook: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/e1-6-miljoen-subsidie-initiatieven-sport-recreatie/

Terug naar overzicht