Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

ZonMw-oproep voor verbeteren multidisciplinaire samenwerking

ZonMw heeft de oproep 'Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici' gepubliceerd.

Doel van de oproep is om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren.

Het primaire uitgangspunt van de samenwerkingsverbanden is de meest optimale zorg voor de zorgvrager, zodat er verbetering is op een breed domein zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl. De vraag hoe en met welke zorgprofessionals de zorg het beste georganiseerd kan worden, over de bestaande schotten van de zorg heen, is hierin dienend.

Aanvragen kunnen worden ingediend door kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die samenwerken met huisartsen, minimaal één verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal één paramedische discipline. In het project wordt gewerkt met bestaande samenwerkingsverbanden of er wordt een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Samenwerking met minimaal twee, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is vereist.

De subsidie wordt verstrekt voor het onderzoeken en onderbouwen van de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking én voor het beschrijven, evalueren en verbeteren van het proces van samenwerken. Aansluitend bij de aanbevelingen van de kennisagenda De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wordt de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderbouwd met minimaal één van de volgende aspecten: de ervaren gezondheid vanuit de brede benadering van gezondheid, kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid van de zorg en het werkplezier van zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Voor deze subsidieronde is € 2 miljoen beschikbaar. Voor een project kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. De looptijd van projecten is maximaal 36 maanden. Projectideeën kunnen tot en met 22 juni 2021, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is 21 december 2021, 14.00 uur.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderbouwen-en-verbeteren-multidisciplinaire-samenwerking-tussen-huisartsen-verplee/

Terug naar overzicht