Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Subsidieaanvragen voor coronabanen in de zorg volledig toegekend

Alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend voor de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (CBZORG) en die in aanmerking komen voor subsidie zullen het aangevraagde budget ontvangen.

In de met ingang van 1 april 2021 gesloten aanvraagperiode voor de regeling is het subsidieplafond namelijk niet bereikt. Hierdoor zal er geen sprake zijn van een evenredige verdeling van het beschikbare budget over de ingediende volledige aanvragen, zo meldt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg

Over de regeling
Het doel van de regeling is om de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen, door zorginstellingen te stimuleren om tijdelijk werknemers in dienst te nemen in zogeheten coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op korte termijn verlichting te bieden aan de cruciale sectoren die overbelast zijn.

Terug naar overzicht