Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Steun voor verbetering ruimtelijke kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam

Eind vorig jaar hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland ingestemd met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK).

Met het APRK investeert Noord-Holland in deze kustzone in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie. Samen met dertien partijen uit het gebied voert de provincie circa 35 projecten uit. Een deel van deze projecten wordt door de deelnemende partijen uitgevoerd en een deel door de Alliantie Markermeerdijken die de dijk versterkt.

GS hebben eind vorig jaar voor het APRK in totaal € 23 miljoen beschikbaar gesteld en de Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (UVR Subsidie APRK) vastgesteld. Nu hebben GS het besluit genomen deze regeling te publiceren én de regeling voor de eerste keer open te stellen van 8 april 2021 tot en met 7 april 2022. Voor deze eerste tranche geldt een subsidieplafond van € 3 miljoen.

Meer informatie volgt na publicatie van de regeling en het bijbehorende openstellingsbesluit in het Provinciaal Blad.

Zie ook: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2021/GS_besluitenlijst_van_30_maart_2021.org

Terug naar overzicht