Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

SCI lanceert nieuwe regelingen én oproepen over ruimtelijk ontwerp

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) lanceert een tijdelijke impulsregeling én een vierjarig stimuleringsprogramma om de ontwikkeling van nieuwe ontwerppraktijken in het ruimtelijk domein te versterken.

Nederland staat voor een aantal complexe transitieopgaven, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking, klimaat en energie, landbouw en duurzaamheid. Dat vraagt volgens het SCI om nieuwe manieren van samenwerken en het maken van slimme combinaties en scherpe keuzes. Het SCI gelooft in de verbindende en verbeeldende kracht van ontwerp bij de aanpak van ruimtelijke opgaven, en heeft daarom twee nieuwe subsidiemogelijkheden gelanceerd.

Hieronder een kort overzicht van de nieuwe regelingen én de eerste oproepen binnen deze regelingen. Kijk voor meer informatie over de nieuwe regelingen ook op: https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/lancering_twee_nieuwe_regelingen_over_ruimtelijk_ontwerp/

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021
Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 stelt het SCI € 4 miljoen beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling richt zich op decentrale overheden en semipublieke organisaties, die extra ontwerpkracht willen inschakelen bij het verkennen van ruimtelijke opgaven en het versterken van lokaal beleid.Het SCI verwacht met circa 200 ontwerptrajecten een belangrijke impuls aan ontwerpend onderzoek te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt. De regeling maakt deel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

Aanvragen voor de regeling kunnen in een serie van acht oproepen worden ingediend. De eerste hiervan, de 'Open Oproep Vitale steden en dorpen #1', is opengesteld van 1 april tot en met 30 juni 2021. Voor deze oproep is een budget van € 500.000 beschikbaar. Geïnteresseerde decentrale overheden en semipublieke organisaties die een concrete casus en ontwerpvraag hebben, kunnen samen met ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een aanvraag indienen. Per innovatievoucher is een bedrag van € 10.000 tot € 30.000 (inclusief btw) beschikbaar.

Zie ook: https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_oproep_vitale_steden_en_dorpen_1/

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 is een vierjarig programma om de integrale aanpak van complexe transitieopgaven te stimuleren. Het SCI is een belangrijke uitvoeringspartner van het programma en schrijft jaarlijks twee open oproepen uit. Een open oproep biedt multidisciplinaire coalities de kans om vanuit een integrale ontwerpbenadering te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd. Het programma, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft een jaarbudget van € 2,4 miljoen.

De eerste oproep voor het programma, de 'Open Oproep Prachtige productielandschappen', is van 1 april tot en met 20 september 2021 opengesteld voor het indienen van voorstellen. Met deze oproep nodigt het SCI coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Er zullen maximaal twaalf voorstellen worden geselecteerd à € 30.000.

Zie ook: https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_oproep_prachtige_productielandschappen/

Terug naar overzicht