Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

POP3 Drenthe zoekt investeringen ter versterking van de biodiversiteit

De provincie Drenthe heeft een nieuw openstellingsbesluit gepubliceerd voor de Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR).

Het nieuwe openstellingsbesluit betreft de maatregel Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021. Deze maatregel wordt opengesteld van 3 mei 2021 tot en met 18 juni 2021, met een subsidieplafond van € 6 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen. Ook bestuurscommissies komen in aanmerking.

Subsidie kan worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de maatregelen zoals beschreven in het Programma Natuurlijk Platteland en daardoor de biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Drenthe versterken. Het moet daarbij wel gaan om niet-productieve investeringen met een aangetoonde directe link met de landbouw. Bovendien moeten de investeringen (grotendeels) plaatsvinden binnen de op de kaart in bijlage 1 bij het openstellingsbesluit aangegeven gebieden.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidie wordt niet verstrekt indien het subsidiebedrag na beoordeling lager is dan € 150.000.

Kijk voor meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-2488.html

Terug naar overzicht