Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Stichtse Rijnlanden: opnieuw subsidie voor betere kwaliteit water en bodem

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft opnieuw budget beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem (RPWBHDSR).

Voor 2020 is in totaal € 310.000 beschikbaar. Hiervan is € 210.000 beschikbaar voor het onderdeel verbetering kwaliteit oppervlaktewater (waarvan € 70.000 voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief 'Utrecht-Oost') en € 100.000 voor het onderdeel bodemdaling.

Over de regeling
Het doel van de regeling is om agrariërs te stimuleren om bovenwettelijke maatregelen te treffen welke een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen met regionaal maatwerk.

Terug naar overzicht