Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Utrecht wijzigt Openstellingsbesluit Uitvoering Leader-projecten

De provincie Utrecht heeft een wijziging gepubliceerd van het Openstellingsbesluit Uitvoering LEADER-projecten 2018-2020. De Lokale Aktie Groep LEADER Weidse Veenweiden heeft de Lokale ontwikkelingsstrategie gewijzigd. Het gaat om een aanpassing van de subsidiabele activiteiten. Binnen het hoofdthema 'Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en platteland' wordt thema 2 'Korte ketens en kringlopen' gewijzigd in 'Korte ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek'.

Naast het tweede thema zijn de andere thema's waarvoor subsidie kan worden verstrekt: Plek voor pioniers, sociale innovatie (thema 1) en Voedsel van dichtbij (thema 3).

 

Met de Regeling uitvoering van LEADER projecten Utrecht kan de provincie een bijdrage verlenen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied in de regio. De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onder op en draagt zo bij aan de economische ontwikkeling van het platteland. 

Er kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten, die passen binnen de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) van de Lokale Actie Groep LEADER Weidse Veenweiden of de Lokale Actie Groep LEADER Utrecht Oost.

Terug naar overzicht