Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

MeeMaakPodia 6 mei open voor aanvragen

Op 6 mei a.s. gaat de ronde voor 2019 van de subsidieregeling MeeMaakPodia van het Fonds voor Cultuurparticipatie open. Met de regeling stimuleert het Fonds professionele culturele instellingen om zich verder door te ontwikkelen als MeeMaakPodium. Deadline is 1 november 2019. Er is een budget beschikbaar van € 1 miljoen. De financiële bijdrage ligt tussen de € 50.000 en € 100.000 per project.

De regeling is 29 maart 2019 gewijzigd. De vervaldatum is aangepast en is nu 1 januari 2024. Daarnaast is de definitie van een MeeMaakPodium aangescherpt. Hieronder wordt nu het volgende verstaan: een theater, museum/presentatie-instelling of bibliotheek die doorlopend een podiumfunctie bekleedt op een fysieke locatie, die gedurende het jaar en meerdere dagen per week geopend en toegankelijk is en programmering verzorgt voor het publiek, en die het eigenaarschap van de podiumfunctie op het vlak van organisatievorming, programmering en communityvorming deelt met lokale doelgroepen.

Terug naar overzicht