Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Zeeland verhoogt subsidieplafond natuur- en landschapsbeheer

De provincie Zeeland heeft een wijziging gepubliceerd op het Openstellingsbesluit SNL 2015. Voor het begrotingsjaar 2015 wordt een subsidieplafond van € 225.000 per jaar, voor ten hoogste zes jaar, vastgesteld voor het onderdeel 'nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van de EHS'.

Daarnaast wordt een redactionele aanpassing aangebracht in het Openstellingsbesluit SNL 2015. In artikel I, onder A, onder 1.1, onderdeel a, vijfde bolletje, wordt:
< artikel 5.1.2a.1 (monitoring van de kwaliteit van het op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype) > vervangen door:
< artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van het op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype) >.

Via het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Terug naar overzicht