Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Zeeland verhoogt subsidieplafond natuur- en landschapsbeheer

De provincie Zeeland heeft een wijziging gepubliceerd op het Openstellingsbesluit SNL 2015. Voor het begrotingsjaar 2015 wordt een subsidieplafond van 225.000 per jaar, voor ten hoogste zes jaar, vastgesteld voor het onderdeel 'nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van de EHS'.

Daarnaast wordt een redactionele aanpassing aangebracht in het Openstellingsbesluit SNL 2015. In artikel I, onder A, onder 1.1, onderdeel a, vijfde bolletje, wordt:
< artikel 5.1.2a.1 (monitoring van de kwaliteit van het op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype) > vervangen door:
< artikel 3.2.1 (monitoring van de kwaliteit van het op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype) >.

Via het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Terug naar overzicht