Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Transitiefonds Limburgse Woningmarkt: Tweede tender Midden-Limburg gepubliceerd

Het doel van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is het ondersteunen van projecten die een waardevolle en aantoonbare bijdrage leveren aan de transitie van de woningmarkt. In Midden-Limburg is dit concreet vertaald naar de doelstelling: ‘Herstructurering en/of herbestemming van bestaand vastgoed en terreinen binnen de woonomgeving met een kwaliteitsimpuls voor de woningvoorraad’. Voor de tweede tender kunnen aanvragen worden ingediend tussen 25 maart 2015 en 20 mei 2015.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

Het project dient volledig gerealiseerd te worden op het grondgebied van Midden-Limburg. Dit zijn de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert;
De herstructurering of herbestemming betreft een fysieke ingreep, waarbij geen sprake is van sec sloop;
Het project moet met de gemeente(n) waar het project wordt gerealiseerd, zijn afgestemd;
Binnen het project worden geen sec hoog segment huurwoningen en/of hoog segment koopwoningen gerealiseerd.

Subsidie kan zowel door natuurlijke als rechtspersonen worden aangevraagd. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de onrendabele top. De resterende onrendabele top na subsidiëring door de provincie, dient gefinancierd te worden met eigen vermogen en/of cofinanciering. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200.000, maar subsidies lager dan € 25.000 worden niet verstrekt. Een project dient voor 1 april 2016 te starten en uiterlijk 31 juli 2018 gereed te zijn.

Terug naar overzicht