Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Overijssel komt snel met aanpassing 'Regeling ondersteuning uitvoering Wmo'

Vanaf 1 mei tot en met 1 juni 2015 kunnen Overijsselse gemeenten een aanvraag indienen voor de provinciale 'Regeling ondersteuning uitvoering Wmo'. De provincie is van plan de regeling te wijzigen, zodat deze beter aansluit op de Wmo. De negen prestatievelden zullen worden vervangen door de drie doelstellingen van de Wmo. De aangepaste regeling zal naar verwachting rond 17 april gepubliceerd worden.

Voor de regeling is voor het jaar 2015 een subsidieplafond vastgesteld van € 1.068.864. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 300.000 per aanvraag.

De provincie heeft een wettelijke taak op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en draagt zorg voor het voeren van beleid betreffende steunfunctiewerk. Met de Subsidie Ondersteuning uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning kan Overijssel subsidie verstrekken voor activiteiten, die gemeenten ondersteunen bij hun taken voor de uitvoering van de Wmo.

Terug naar overzicht