Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Fonds NutsOhra honoreert zeven projecten voor jongeren met chronische aandoening

Tot en met 30 januari 2015 konden bij Fonds NutsOhra aanvragen worden ingediend voor de eerste oproep van het programma ‘Zorg én Perspectief’. Het doel van dit programma is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren (0 tot 25 jaar) met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. Het Fonds heeft nu zeven aanvragen voor de eerste oproep gehonoreerd, voor een totaalbedrag van ruim € 800.000. Er werden circa vijftig projecten ingediend.

Directeur Kusters van Fonds NutsOhra stelt dat het fonds zich bij de toekenningen "vooral heeft laten leiden door de vraag of de doelgroep zelf actief betrokken is bij de opzet en straks de uitvoering van het project, of er wordt samengewerkt en of de structurele borging is geregeld ... Het gaat daarbij niet om eenmalige projecten, maar om kansrijke trajecten voor een beter maatschappelijk perspectief voor een breed spectrum van jongeren met een chronische aandoening."

De zeven geselecteerde initiatieven omvatten een breed scala van thema’s. Zo worden hulpbehoefte-scans ontwikkeld voor kinderen en voor tieners, waardoor zij zelf kunnen aangeven aan welke ondersteuning zij buiten het ziekenhuis behoefte hebben, binnen en buiten het medische domein. Meer kansen creëren in studie, sport en werk staat bij enkele andere projecten centraal. Een ander initiatief gaat over het inzetten van peer-buddy’s om de transitie voor de jongere naar volwassenzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het vergroten van participatie en zelfredzaamheid van jongeren zijn eveneens belangrijke thema’s.

De tweede oproep in het kader van dit programma wordt in de zomer van 2015 uitgeschreven. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor de tweede oproep zal zijn 15 september 2015.

Terug naar overzicht