Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Asscher en Bussemaker zetten in op versterking regionale aanpak jeugdwerkloosheid

De ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) hebben hun 'Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016' gepresenteerd, waarin zij hun ambities en aanpak hebben opgenomen om de jeugdwerkloosheid de komende twee jaar terug te dringen. Een van de maatregelen is het versterken van de regionale aanpak. Voor de uitvoering hiervan komt in 2015 en 2016 jaarlijks 3,5 miljoen voor de arbeidsmarktregio's beschikbaar. Ook bij het UWV komt meer budget beschikbaar voor actieve bemiddeling van jongeren. Centraal in de regionale aanpak staat de afspraak met gemeenten en UWV dat zij zich de komende twee jaar actief inzetten om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie werk te bemiddelen. Dat zijn in ieder geval jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een uitkering.

In de Kamerbrief waarin de 'Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016' is gepresenteerd, wordt ook ingegaan op reeds genomen maatregelen, zoals de inzet van middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Begin 2014 is uit dit fonds een bedrag van € 41 miljoen toegekend aan projecten voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De looptijd van deze projecten is onlangs verlengd tot 1 november 2015 en de mogelijkheden voor cofinanciering vanuit het ESF zijn verruimd, zodat naar verwachting € 17,5 miljoen extra besteed zal worden.

In de 79 goedgekeurde sectorplannen is veel aandacht voor het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Zo is er voorzien in het creëren van ruim 27.000 extra leerbanen. Het gaat om leerbanen die zonder de sectorplannen niet zouden worden gerealiseerd, aldus de ministers. Met 39% gaat ten minste een derde van de middelen naar de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, conform de begrotingsafspraken 2014. Een ander onderdeel van de begrotingsafspraken 2014 is het vrijmaken van € 300 miljoen voor een premiekorting voor werkgevers, die een uitkeringsgerechtigde jongere in dienst nemen. In de periode tot en met januari 2015 zijn circa 4.800 aanvragen gedaan voor jongeren die bij het UWV in beeld waren. Hiervan is meer dan 67% toegekend.

Terug naar overzicht