Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

1 mei eerste aanvraagtijdvak ESF 2014-2020 open

Het eerste tijdvak voor subsidieaanvragen binnen de nieuwe programma-periode van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020) is vanaf 1 mei 2014 open. Daarmee is het ESF 2014-2020 klaar voor de start.

In de nieuwe ESF-subsidieregeling is voor elke arbeidsmarktregio een ESF-budget beschikbaar gesteld. De centrumgemeenten doen een aanvraag voor en namens de hele arbeidsmarktregio, inclusief de (ex-)leerlingen van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Het uitgangspunt voor de nieuwe ESF-periode is minder administratieve lasten en sturen op (budget)realisatie. De subsidie zal 50% van de projectkosten bedragen. Het moet verder eenvoudiger worden voor subsidieontvangers om kosten en prestaties te verantwoorden. Zo mag de administratie over vijf locaties/onderdelen verdeeld zijn en is de waarmerkprocedure vereenvoudigd.

In totaal is voor Nederland € 507 miljoen Europees geld beschikbaar. Van deze subsidie is 20% bestemd voor verbetering van duurzame inzetbaarheid. Het tijdvak voor het thema ‘sociale innovatie en transnationale samenwerking’ zal naar verwachting in het najaar van 2014 van start gaan.

In ESF 2014-2020 gaat Nederland projecten ondersteunen rondom twee thema’s: re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Nederland wil de arbeidsparticipatie verhogen van 72% van 80% in 2020 en streeft naar een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk.

Terug naar overzicht