Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Weer Groningse regeling voor innovatief en duurzaam mkb

Het doel van deze onlangs al aangekondigde nieuwe regeling, de opvolger van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen (IDMG), is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt versterkt en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Voor de periode 2023 tot en met 2025 is een totaalbudget van € 2 miljoen beschikbaar, waarvan € 1 miljoen specifiek voor het aardbevingsgebied.

Subsidie kan worden aangevraagd door een in de provincie Groningen gevestigde mkb-onderneming die hier ondernemingsactiviteiten uitvoert en die niet valt onder de sectoren detailhandel, logies, maaltijd- en drankverstrekking, landbouw, bosbouw en visserij. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting van één of meerdere Groningse mkb-ondernemingen.

Indien de totale subsidiabele kosten gelijk of minder zijn dan € 250.000 dan bedraagt de hoogte van de subsidie 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000. Indien de totale subsidiabele kosten hoger zijn dan € 250.000 maar lager zijn dan € 1 miljoen, dan bedraagt de hoogte van de subsidie 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000.

Aanvragen kunnen van 1 maart 2023 tot 1 maart 2025 worden ingediend bij de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht