Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

SIA-oproep Financiering Professional Doctorate-kandidaten

Het doel van de oproep is om bij te dragen aan het verhogen van de onderzoekskwaliteit en -kwantiteit binnen het hbo. Het regieorgaan beoogt daarmee ook bij te dragen aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de Professional Doctorate (PD) en aan een goede onderbouwing van de noodzaak om de PD wettelijk te verankeren. Voor de oproep is een budget van € 6.672.000 beschikbaar.

Alleen door de overheid bekostigde hogescholen kunnen een aanvraag indienen.

Er moet per PD-kandidaat een aanvraag worden ingediend. De subsidie is maximaal € 248.000 per aanvraag, waarvan maximaal € 234.600 bestemd is voor een tegemoetkoming in de loonkosten en maximaal € 13.400 voor reis- en studiekosten.

Aanvragen kunnen tot en met 20 december 2023 worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. Binnen de regeling wordt gewerkt met zogenaamde 'ophaaldata', waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. De ophaalmomenten zijn: 6 april 2023, 13 juni 2023, 13 november 2023 en 20 december 2023.

Terug naar overzicht