Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

NWO-call 'Astrochemistry/James Webb Space Telescope'

Het programma richt zich op James Webb Space Telescope (JWST) waarneemprogramma’s waarin Nederlandse astrochemie-onderzoekers betrokken zijn en op het interpreteren van de data in een astrochemische context. Dit vereist een geïntegreerde aanpak waarbij waarnemingen worden gecombineerd met laboratoriumexperimenten en theorie. Twee onderzoeksvragen staan centraal:

  • How do gas and ices evolve together and get processed from molecular clouds to disks?
  • How is carbon cycled through small gas-phase hydrocarbons and carbonaceous dust in different cosmic environments?


Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de volgende organisaties:

  • universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • universitair medische centra;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum.


De subsidie bedraagt maximaal € 1.615.000 en moet ingezet worden voor wetenschappelijke posities (PhD en/of postdoc).

Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: een vooraanmelding en een volledige aanvraag. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 6 april 2023 en de deadline voor het indienen van aanvragen is 9 mei 2023.

Terug naar overzicht