Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Noord-Nederlandse MIT-regelingen 2023 gepubliceerd

Met de jaarlijks vernieuwde regelingen geeft Noord-Nederland invulling aan de landelijke regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). De nieuwe regelingen voor 2023 bevatten overigens nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de regelingen voor 2022.

MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2023
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor een haalbaarheidsproject ten behoeve van een mkb-onderneming dat past binnen een van de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA's) zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 20.000.

Aanvragen kunnen van 4 april 2023 (9:00 uur) tot en met 12 september 2023 (17:00 uur) worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond van € 5.146.666 wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

MIT R&D-samenwerking Noord-Nederland 2023
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die deelnemen aan een R&D-samenwerkingsverband. Een R&D-samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen.

Subsidie kan worden verstrekt voor een R&D-samenwerkingsproject ten behoeve van een mkb-onderneming dat past binnen een van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 350.000. Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000 per deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen van 6 juni 2023 (9:00 uur) tot en met 12 september 2023 (17:00 uur) via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het SNN rangschikt de aanvragen op basis van diverse beoordelingscriteria, waarna het subsidieplafond van € 2 miljoen wordt verdeeld op volgorde van rangschikking.

Terug naar overzicht