Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Nieuwe oproep ZonMw-programma zorg voor innoveren

Het doel van deze oproep is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder, ontwikkelaar van een zorginnovatie, gemeente of GGD.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 of Zvw;
  • gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en); of
  • de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 of Zvw.


Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. Deze coach adviseert over de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de ouderenzorg en/of ondersteuning.

Voor deze oproep is € 1 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 (inclusief eventueel verschuldigde btw) en moet worden gebruikt om een externe coach in te huren die adviseert over de implementatie en/of opschaling van een innovatie in de ouderenzorg en/of ondersteuning. Daarbij kan gedacht worden aan het opstellen en uitvoeren van implementatieplannen, het navigeren door wet- en regelgeving, en het begeleiden van de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor advies en begeleiding ten behoeve van de (door)ontwikkeling van de innovatie. De maximale looptijd van het project is zes maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 3 april 2023, 14.00 uur worden ingediend via MijnZonMw. In 2023 en 2024 wordt de ronde in totaal vier keer opengesteld met een maximaal totaalbudget van € 3,4 miljoen. 

Terug naar overzicht