Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Eerste oproep ZonMw-programma tegen kansspelverslaving

Doel van dit programma is een bijdrage te leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek door nieuwe kennis te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren. Voor de looptijd van het programma (2023-2025) is een budget van € 6,6 miljoen beschikbaar.

Het programma heeft drie specifieke doelstellingen:

  • verkrijgen van nieuwe kennis die bijdraagt aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving en gokproblematiek in den brede;
  • versterken van de impact van kennis op de preventie- en behandelpraktijk;
  • bevorderen van nationale en internationale samenwerking in het onderzoek naar kansspelverslaving.


Er zijn twee open rondes voorzien, in het eerste en tweede jaar van het programma. Daarbij streeft ZonMw naar een goede mix tussen kortdurende projecten die snel tot resultaat leiden en vierjarige projecten die op langere termijn waardevolle kennis opleveren. Het doel van nu gepubliceerde eerste openstelling, 'Doorbraakronde Preventie van Kansspelverslaving', is om antwoorden te verkrijgen op de hoog-urgente onderzoeksvragen uit de kennisagenda. Aanvragers moeten zich richten op vraagstukken betreffende kwetsbare groepen, preventie, behandeling en interventies, productkenmerken/context en gok-gerelateerde schade (gambling harms).

Subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse onderzoeks- of zorginstellingen, en uitvoerders van een wettelijke taak/belangenorganisaties. Zij mogen samenwerken met onderzoekers/partijen binnen andere voor de aanvraag relevante disciplines, zo ook met kansspelaanbieders. Deze kansspelaanbieders mogen geen hoofd- of medeaanvrager zijn, en mogen ook geen projecten cofinancieren. Er mogen maximaal drie aanvragen per organisatie worden ingediend.

Subsidie kan worden verstrekt voor onderzoeksprojectplannen met een looptijd van twee jaar, gericht op:

  • jeugdigen/jongvolwassenen, mensen met een laag economische positie in de samenleving en mensen die leven in armoede;
  • het vormgeven van preventie binnen online kansspelen, effectieve preventies en bewustwording en educatie;
  • de effectiviteit van bestaande interventies;
  • de structurele karakteristieken van de kansspelen, de digitale/fysieke context van gokken en het marketinglandschap;
  • het in kaart brengen van gok-gerelateerde schade (gambling harms) over de populatie.


Het budget voor deze oproep is € 3 miljoen. Per project kan € 180.000 worden aangevraagd, met een looptijd van twee jaar. Gelet op het belang van internationale samenwerking, kan hiervoor aanvullend € 20.000 worden aangevraagd. Voorwaarde voor deze aanvullende subsidie is dat er een internationale medeaanvrager is.

Aanvragen kunnen tot en met 5 mei 2023, 14.00 uur worden ingediend via MijnZonMw. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Terug naar overzicht