Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022 gepubliceerd.

De bij deze regeling gepubliceerde vraagstelling vormt de grondslag om in 2022 gecombineerd de opgave te doen voor:

  • de landbouwtelling op grond van de Landbouwwet;
  • de opgave gebruik gewaspercelen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;
  • de verzamelaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (GLBNL);
  • de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieubeheer;
  • de opgave voor aanspraak op betalingen uit het Diergezondheidsfonds op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
  • de opgave van het jaarlijkse productieschema voor biologisch geteelde gewassen;
  • het verstrekken van informatie of een betaalverzoek in het kader van twee steunregelingen die onderdeel zijn van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).


Zoals hiervoor aangegeven kunnen landbouwers met de gecombineerde opgave enkele specifieke steunregelingen aanvragen. Dit betreft de rechtstreekse betalingen als bedoeld in de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (de basisbetalingsregeling, betaling voor klimaat en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, betaling voor jonge landbouwers en de vrijwillig gekoppelde steun inzake graasdierhouderij).

Een landbouwer die aanspraak wil maken op een rechtstreekse betaling vermeldt de landbouwgrond die hoort bij het landbouwbedrijf. Op basis van de laatstelijk in 2021 verstrekte en geverifieerde informatie zijn deze gegevens op het elektronische formulier zoveel als mogelijk al ingevuld, waarbij de landbouwer deze gegevens alleen nog hoeft te controleren.

De gecombineerde opgave kan worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gecombineerde opgave kan worden ingediend tussen 1 maart tot en met 15 mei 2022 (met uitzondering van het onderdeel CO2-jaarvracht, dat op 1 juli 2022 moet zijn ingediend). Het niet of niet tijdig melden van de gevraagde informatie kan leiden tot een verlaging of uitsluiting van de directe betaling of de plattelandsontwikkelingssubsidie.

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022 is te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-5048.html

Terug naar overzicht