Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Aanvraag STAP-budget van start

Vanaf vandaag, 1 maart 2022, kunnen mensen aanspraak maken op het STAP-budget (STAP). Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks € 1000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Daarmee wil het kabinet mensen mogelijkheden bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. Dit jaar is er € 160 miljoen beschikbaar voor STAP-subsidies. Het beschikbare budget loopt de komende jaren op tot € 200 miljoen per jaar.

Tot 1 januari 2022 waren scholingskosten aftrekbaar bij de aangifte voor inkomstenbelasting. Dit was voor veel mensen een complexe handeling. Ook kon deze regeling niet, of beperkt, gebruikt worden door personen met een laag inkomen. Daardoor maakten met name praktisch geschoolden, ouderen en mensen met een laag inkomen hier geen gebruik van. Met STAP wordt het krijgen van scholingssubsidie toegankelijker.

In 2022 zijn er vijf tijdvakken (om de twee maanden) waarop mensen een aanvraag kunnen indienen voor STAP-budget. Vanaf volgend jaar gaat het om zes tijdvakken per jaar. Mensen die hulp kunnen gebruiken bij het aanvragen van STAP kunnen telefonisch contact opnemen met professionele ondersteuners of langsgaan bij fysieke locaties (in UWV-kantoren, bibliotheken en/of regionale leerwerkloketten).

Financiële ondersteuning is van groot belang, maar om mensen in staat te stellen om met scholing en ontwikkeling aan de slag te gaan is meer nodig. Daarom worden ook gratis ontwikkeladviezen aangeboden om praktisch geschoolden te ondersteunen bij hun ontwikkeldoel. Deze worden in het tweede kwartaal van 2022 opengesteld. Daarnaast werkt SZW (via de SLIM-regeling) aan het stimuleren van scholing en ontwikkeling binnen mkb-ondernemingen.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/01/aanvraag-stap-budget-van-start

Terug naar overzicht