Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Aanpassingen loopbaan- of ontwikkeladvies binnen SLIM-regeling

Er is een wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM) gepubliceerd.

Door subsidie voor activiteit B aan te vragen kunnen werkenden in een onderneming een loopbaan- of ontwikkeladvies krijgen. Op dit moment stelt de SLIM-regeling geen eisen aan het loopbaan- of ontwikkeladvies. In 2021 zijn er twee tijdelijke subsidieregelingen in werking getreden waarin het ontwikkeladvies als subsidiabele activiteit is opgenomen, namelijk: de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) en de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (NLDSM). Deze regelingen stellen wel vereisten aan de loopbaanadviezen, bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen van een loopbaanadviseur. Verder geven de regelingen een maximumbedrag per ontwikkeladvies. In deze wijzigingsregeling wordt een aantal van deze eisen overgenomen om zo beleid uniformer uit te dragen. Een andere belangrijke reden is om het risico te verkleinen dat een buitenproportioneel bedrag voor een loopbaanadvies of ontwikkeladvies wordt gedeclareerd.

De wijzigingen richten zich vooral op de kwaliteit van de loopbaanadviseur en het bedrag dat voor een geleverde dienst redelijkerwijs gevraagd kan worden. Aanvragers zullen bij indienen van de einddeclaratie worden gevraagd of zij hebben kennisgenomen van de kwaliteitseisen waaraan de loopbaanadviseur dient te voldoen. Of een loopbaanadviseur voldoet aan de kwaliteitseisen kan worden gecontroleerd.

Het subsidiebedrag voor onderdeel B binnen de SLIM is vastgesteld € 700 per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject.

Een andere wijziging met betrekking tot activiteit B richt zich op de prestatieverklaring. Aan de vorm van deze prestatieverklaring zaten tot op heden geen vereisten. Hierdoor ontbrak er vaak informatie, wat leidde tot de indiening van onvolledige einddeclaraties. Om de doorlooptijd van een beoordelingsproces te bespoedigen en om aanvragers meer handvatten te geven bij het invullen van de einddeclaratie wordt er gevraagd om de prestatieverklaring per het eerstvolgende tijdvak in een format in te leveren. Dit format zal door Uitvoering van Beleid (UVB) beschikbaar worden gesteld.

Over de regeling
Het doel van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Terug naar overzicht