Nieuws

mrt
1

Zeeland publiceert regeling voor hergebruik van leegstaande panden

De provincie Zeeland heeft de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van hergebruik leegstaande panden voor wonen (HLPW) gepubliceerd.

Het doel van deze vorige week al aangekondigde nieuwe regeling is het stimuleren van hergebruik van beeldbepalende of beeldverstorende leegstaande panden, en daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het gebouw waarop de subsidiabele activiteit betrekking heeft. Subsidie kan worden aangevraagd voor een activiteit die tot doel heeft:

  • het herbestemmen of transformeren van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen;
  • het slopen van beeldverstorende verpauperde gebouwen die niet meer zinvol kunnen worden herbestemd of getransformeerd, gevolgd door herontwikkeling of een andere herinvulling van de vrijgekomen ruimte gericht op ruimtelijk kwalitatieve verbeteringen.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000. Subsidie wordt niet verstrekt indien de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 10.000.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode worden ingediend bij de provincie Zeeland. De eerste openstellingsperiode loopt van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021. Voor deze openstellingsperiode is een budget van € 1 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht