Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Mondriaan Fonds maakt coronaregeling medewerkers collectiebeleid bekend

Het Mondriaan Fonds (MONDRIAAN) heeft de Deelregeling coronaregeling medewerkers collectiebeleid (CMCB) gepubliceerd.

Met behulp van deze nieuwe regeling kan het fonds subsidie verstrekken aan musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen om een mogelijke inkrimping van het personeelsbestand op het gebied van collecties als gevolg van de coronacrisis te voorkomen en te stimuleren dat ook nieuw erfgoedtalent geworven kan worden. Het subsidieplafond bedraagt€ 8 miljoen.

De bijdrage kan worden aangevraagd door een publiekstoegankelijke instelling die als kernactiviteit het beheer en behoud van een collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft en bij het afstoten het bepaalde in de Erfgoedwet en de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) volgt en waar mogelijk het waardestellend kader van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een bijdrage kan worden verstrekt voor personele ondersteuning op het gebied van: a. collectiebeheer; b. collectieonderzoek; c. educatie; en d. nieuw erfgoedtalent. Voor de bijdrage bedoeld onder a, b of c kan het zowel gaan om het behoud van werknemers die als gevolg van de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen als om het werven van nieuwe medewerkers. Voor de bijdrage bedoeld onder d dient nieuw talent geworven te worden met wie de instelling voorafgaand aan de aanvraag geen langdurige werkrelatie had.

De subsidie bedraagt € 50.000 per positie. De eigen bijdrage van de instelling is minimaal 10%. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Mondriaan Fonds.

Terug naar overzicht